KARBON EMİSYONU AZALTIMI

Havadaki sera gazı salınımının artışı dolayısıyla atmosfer ve deniz sıcaklıklarında görülen artış, küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklimsel değişikliklerin nedeni olarak görülmektedir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere karbondioksit salınmasına karbon emisyonu adı verilir. Atmosferde biriken karbon ise atmosfere giren güneş ışınlarının topraktan yansıyarak atmosferden dışarı çıkmasını engelleyerek dünyanın aşırı ısınmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum soluduğumuz havanın kirlenmesinin ve birçok hastalığın oluşmasının başlıca sebeplerindendir.
Kuraklık, seller  gibi aşırı hava ve iklim olaylarının sıklığı ve bunların etkilerindeki artış;  deniz seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi gibi sonuçlar doğurmakta ve bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan yaşamını da ciddi risk altında bırakmaktadır. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için sıcaklık artışının sınırlandırılması ve bunun içinse temiz enerji ve düşük karbonlu teknolojilere yönelmenin gerekliliği bilim adamları tarafından vurgulanmaktadır. Daha yaşanılabilir bir dünya için günümüzde temiz enerji bizler için en önemli enerji kaynağı haline gelmiştir.

İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci ve karbon denkleştirmenin güvenilir bir önlem stratejisi olduğu gerçeğinin kabul görmesi ile ‘Emisyon Azaltımı’ sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklı üretim santrallerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.  


Santral Adı

Yıllık Azaltılan Karbon Emisyonu (ton)

Standart

Pembelik HES

226,758.00

VCS + Social Carbon

Tatar HES

226,758.00

VCS + Social Carbon

Seyrantepe HES

226,758.00

VCS + Social Carbon

TOPLAM

680,274.00DARENHES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

2016

Tüm Hakları Saklıdır

Designed by ArtArda


Telefon: 0312 436 06 40
Faks: 0312 436 06 55
darenhes@darenhes.com.tr