ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Verimli ve çevre ile uyumlu santrallerimiz, yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığımız karbon azaltım fırsatları, teknoloji ve verimlilik odaklı operasyonlarımız ile sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlamaya çalışıyoruz.

Yerli kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmanın yanında, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan yerel halkla ortak bir yaşamı paylaşıyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevresel ve toplumsal duyarlılıkla çalışmanın öneminin farkında olan firmamız, bölge halkının ortak yaşam alanı olan çevrenin ve yörede yüzlerce yıldır oluşmuş olan sosyal dokunun korunmasını görev bilmektedir. Firma olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken çevre kanunu ve düzenlemelerine riayet etmekte, yönetim sistemlerimizle, yarattığımız sosyal ve ekonomik değerlerle, yalnızca bulunduğumuz bölgelerin değil, ülkemizin de kalkınmasına destekte bulunuyoruz.

DARENHES ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

2016

Tüm Hakları Saklıdır

Designed by ArtArda


Telefon: 0312 436 06 40
Faks: 0312 436 06 55
darenhes@darenhes.com.tr